Дружество за разпространение на знания "Мисъл" -  Велико Търново

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by
LEXCOM

 

  Кои сме ние      Какво правим      Нашата мисия      Нашите партньори      Полезни връзки


         
 
УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ
 

ДРЗ "Мисъл" предлага широк спектър от образователни услуги в областта на  бизнеса, икономиката, компютърните умения, чуждите езици, счетоводството, банковото дело,  туризма, културата земеделието и др.

  • Дружеството е лицензиран Център за професионално обучение, квалификация, преквалификация и допълнителна квалификация по 20 професии / вж Начало /.

  • Дружеството е регистрирано от Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната  политика  и е акредитирано за предоставяне на социални услуги;

  • Провежда обучение по заявки на фирми, организации  и отделни  граждани;

  • Реализира самостоятелно и в партньорство с други организации и фирми проекти по европейски и национални програми.

ДРЗ "Мисъл" има регистрация в Агенцията по заетостта като доставчик на услуги  с ваучери по програма "Аз мога" за професионално обучение  и ключови компетентости  по ПМС  251/21.10.2009. Притежава лиценз No200912801 по следните професии и специалности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Начало
| Новини | Събития | Структура | Проекти | Дейности
Устав | Ръководство | Контакти

 Кои сме ние


ДРЗ "Мисъл" е създадено на 9 юни 1992г. като доброволно сдружение на представители на интелигенцията за разпространение на знания от всички области на науката, културата и социалната практика.

натисни тук »

 Какво правим


ДРЗ"Мисъл" предлага квалификационно обучение, курсове и консултации.

натисни тук »

Нашата мисия


Утвърждаване на демократичните ценности чрез непрекъснато образование за населението.

натисни тук »

Нашите партньори


ДРЗ "Мисъл" успешно си сътрудничи с...

натисни тук »