Дружество за разпространение на знания "Мисъл" - Велико Търново

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by
LEXCOM


         
 
ДЕЙНОСТИ
 

ДРЗ "Мисъл" предлага широк спектър от образователни услуги в областта на  бизнеса, икономиката, компютърните умения, чуждите езици, счетоводството, банковото дело,  туризма, културата, земеделието и др.

 

ДРЗ "Мисъл" има регистрация в Агенцията по заетостта като доставчик на услуги  с ваучери по програма "Аз мога" за професионално обучение  и ключови компетентости  по ПМС  251/21.10.2009. Притежава лиценз No200912801 по следните професии и специалности.

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ
 

ПОВЯРВАЙ В СЕБЕ СИ  - активизиране и интеграция в заетост на младежи до 29 годишна възраст от  общини В.Търново, Г.Оряховица и Лясковец 

КОИ СМЕ НИЕ
 

ДРЗ "Мисъл" е създадено на 9 юни 1992г. като доброволно сдружение на представители на интелигенцията за разпространение на знания от всички области на науката, културата и социалната практика.

НОВО
 

ДРЗ "Мисъл" Велико Търново е лицензирано от Националната агенция за професионално обучение и образование (НАПОО) с Лицензия №200912801 от 19.10.2009 по  следните специалности:

-Продавач консултант;

-Оперативно счетоводство;

-Малък и среден бизнес;

-Бизнес-администрация;

-Административно обслужване;

-Текстообработване;

-Електрически инсталации;

-Газова техника;

-Компютърна техника и технологии;

-Компютърни мрежи;

-Кофражи;

-Зидария;

-Мазилки и шпакловки;

-Вътрешни облицовки и настилки;

-Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях;

-Основни и довършителни работи в строителството;

-Лозаровинарство;

-Озеленяване и цветарство;

-Парково строителство и озеленяване;

-Лесокултурни дейности;

-Социална работа с деца и семейства в риск;

-Социална работа с деца и възрастни с увреждания;

-Организация на обслужването в хотелиерството;

-Физическа охрана на обекти.

ДРЗ ”Мисъл” набира кандидати за обучение по:

  • СЧЕТОВОДСТВО  НА  ФИРМАТА

  • ОПЕРАТОР  НА  КОМПЮТЪР

  • КОМПЮТЪРЕН  МАШИНОПИС

  • ВАЛУТНИ  КАСИЕРИ  И  ОБМЕНИТЕЛИ

  • СТРОИТЕЛНИ   ПРОФЕСИИ

 

Подробна информация и записване на телефон 062 62 19 14 или стая 211 на Младежки дом- Велико Търново.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Начало| Новини | Събития | Структура | Проекти | Дейности
Устав | Ръководство | Контакти

 Кои сме ние


ДРЗ "Мисъл" е създадено на 9 юни 1992г. като доброволно сдружение на представители на интелигенцията за разпространение на знания от всички области на науката, културата и социалната практика.

натисни тук »

 Какво правим


ДРЗ"Мисъл" предлага квалификационно обучение, курсове и консултации.

натисни тук »

Нашата мисия


Утвърждаване на демократичните ценности чрез непрекъснато образование за населението.

натисни тук »

Нашите партньори


ДРЗ "Мисъл" успешно си сътрудничи с...

натисни тук »