Дружество за разпространение на знания "Мисъл" - Велико Търново

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by
LEXCOM

 


         
 
СТРУКТУРА
 

ДРЗ “Мисъл” е доброволно сдружение  на представители на интелигенцията от Великотърновски регион за разпространение сред населението на знания от всички направления на науката, културата и социалната практика. Регистрирано е от ВТОС на 29.06.1992 г. по ЗЛС.Има ЕИК по БУЛСТАТ – 000138108.

Профил на ДРЗ”Мисъл”-Велико Търново:

В ДРЗ”Мисъл” членуват специалисти от различни области на  науката и практиката, което е предпоставка  за организиране и реализация на различни консултантски, квалификационни и информационно-образователни дейности сред всички слоеве на населението.

 

Структура :

Към ДРЗ”Мисъл” функционират:

 

·         Център за професионално обучение / ЦПО /;

·         Езикова школа;

·         Представител  в гр. Г.Оряховица.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Начало
| Новини | Събития | Структура | Проекти | Дейности
Устав | Ръководство | Контакти

 Кои сме ние


ДРЗ "Мисъл" е създадено на 9 юни 1992г. като доброволно сдружение на представители на интелигенцията за разпространение на знания от всички области на науката, културата и социалната практика.

натисни тук »

 Какво правим


ДРЗ"Мисъл" предлага квалификационно обучение, курсове и консултации.

натисни тук »

Нашата мисия


Утвърждаване на демократичните ценности чрез непрекъснато образование за населението.

натисни тук »

Нашите партньори


ДРЗ "Мисъл" успешно си сътрудничи с...

натисни тук »